#   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  
Crush
crush oranges
crush lemons
crush bug
crush car
crush eyes
crush hush
crush push
crush banana pancakes
crush streets
crush my footprints
crush in the doorway
crush on the floor
crush in my pants
crush outdoors
crush in the snow
crush down below
crush lastnight
crush just right
crush ice
crush dump
crush memory
crush hand holding
crush eye glancing
crush cold wind
crush warm fire
crush hug
crush kitten
crush ropes
crush tears
crush bird
crush drink
crush fag
crush sweater
crush ache
crush tomorrow
crush music
crush writings
crush smile
crush flower
crush photographs
crushed. 1999 David Greg Harth
99.09.23.02:33:42 @ 296 New York City
99.09.25.20:12:41 @ 296 New York City