#   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  
Sleeping Mysteries
Slept with my teeth under my pillow
Slept with my wishbone under my pillow
Slept with my gun under my pillow
Today is Saturday.

 2004 David Greg Harth
04.01.22.03:48:51@296NYC